بارکد خود را ایجاد کنید. شما می توانید به عنوان JPG، GIF، ZIP یا PDF چاپ و یا ذخیره کنید. بارکد شما رایگان است و به سرعت تولید می شود. آسان است.Would you like to change the language?  yes  not
1
بارکد را انتخاب کنید


2
ارزش و خواص


یک بارکد در هر سطر:
ارتفاع:
فاصله:
متن:
اندازه متن:
رزولوشن dpi:
لینک دائمی:
3
بارکد را تولید کنید


پس از ایجاد بارکد، قالب خود را (JPG، GIF، ZIP، PDF، و غیره) را انتخاب کنید.ویژگی های بیشتر